Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Onze klanten staan op de eerste plaats

Wij geven je 24 maanden garantie op onze horloges, Bandlets en sieraden, zodat je voor elke eventualiteit gedekt bent. Bovendien ontvang je een kleine houten garantiekaart bij jouw horloge of Bandlet. Als jouw model gedurende deze periode een defect vertoont, kun je het naar ons opsturen en zullen wij het probleem bekijken en een oplossing vinden. Als het defect is veroorzaakt door dagelijks gebruik, valt de reparatie 24 maanden onder de garantie. Garantieclaims zijn uitgesloten voor zelf veroorzaakte defecten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik.

Zodat we snel een oplossing voor het probleem kunnen vinden, vragen we je om het serviceformulier correct in te vullen zodat wij je verzoek snel kunnen verwerken. Naast een garantie van 24 maanden hebben wij ook een interne klantenservice die klaar staat voor al onze klanten.

Voorwaarden

De bovengenoemde garantie van 24 maanden wordt alleen toegekend aan consumenten, niet aan bedrijven, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten. De termijn voor de berekening van de garantieperiode begint te lopen vanaf de factuurdatum. Onze garantie is wereldwijd geldig.

Indien zich tijdens deze periode gebreken voordoen aan onze producten, verlenen wij jou als garantieverlener één van de volgende diensten naar onze keuze:

  • Gratis reparatie van de goederen of
  • Gratis vervanging van de goederen door een product of producten van gelijkwaardige waarde (eventueel een opvolgend model, indien het oorspronkelijke product niet meer leverbaar is)

Hier vind je ons serviceformulier - geef a.u.b. zoveel mogelijk informatie door zodat we snel een ideale oplossing voor je kunnen vinden :)

Garantieclaims zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen die te wijten zijn aan:

- Verkeerd gebruik of onjuiste behandeling van de goederen met breuk en/of glasschade tot gevolg. Let op: al onze horloges zijn gemaakt van hout en steen en deze natuurlijke materialen hebben niet dezelfde veerkracht als metaal. Daarom willen wij benadrukken dat onze houten arm- en horlogebanden en kasten kunnen breken bij overmatige kracht en vragen wij de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het dragen van deze producten van natuurlijke materialen. Bovendien vallen breuken in het hout als gevolg van het bevestigen van horlogebandjes door fabrikanten van derden evenmin onder de garantie.

- Milieu-invloeden (vocht, extreme koude of warmte, overspanning, stof, enz.), in het bijzonder schade veroorzaakt door vocht, water en alcohol (parfum)

- Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften

- Het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

- Gebruik van geweld (bijv. slaan, stoten, laten vallen)

- Pogingen tot reparatie door onbevoegden.

Eveneens van de garantie uitgesloten zijn veranderingen in de kleur en het hout van de producten (patina, kleur, structuurveranderingen) evenals van de lederen bandjes.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, vragen wij dat je ons toestaat de goederen te onderzoeken door ze naar ons op te sturen. Zorg ervoor dat schade aan de goederen tijdens het transport wordt vermeden door een geschikte verpakking te gebruiken.

Om aanspraak te maken op de garantie dien je een kopie van de originele factuur van de goederen bij te voegen. Wij vragen je begrip voor het feit dat wij jouw claim kunnen afwijzen als de documenten onvolledig zijn én dat de kopie van de factuur noodzakelijk is voor de berekening van de garantieperiode. Als de garantieclaim gegrond is, verlenen wij de garantieservice binnen 30 dagen na de datum van verzending van de goederen aan ons.

De vrachtkosten voor het verzenden van de goederen evenals de kosten voor het terugzenden van de goederen naar jou zijn onze verantwoordelijkheid in het kader van de garantie en zullen worden vergoed. Je draagt echter het risico van verlies of beschadiging van de goederen tijdens het transport in het kader van de garantieservice.

Meer Holzkern