Instructies voor het weggooien van batterijen

In verband met de distributie van batterijen of de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht je op het volgende te wijzen:

Als consument ben je wettelijk verplicht gebruikte batterijen te retourneren. Je kunt gebruikte batterijen gratis inleveren bij ons verzendmagazijn (zie: verzendadres) of bij de daarvoor bestemde inleverpunten (bijvoorbeeld bij gemeentelijke inzamelpunten of in de handel).

Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen of zware metalen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet met het huisvuil mag worden weggegooid. Bepaalde batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn bovendien gemarkeerd met de volgende symbolen:

Pb: Batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd: Batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg: Batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

Neem de bovenstaande instructies in acht.