Herroepingsvoorwaarden

Gratis retourneren: Wij dekken de retourverzendkosten voor onze Premium Club-leden - meer details hierover vind je hier in je klantenaccount onder Premium Club/Inwisselen/Services. Als je nog geen account hebt, kun je jezelf hier snel en gratis registreren en meteen van onze Premium Services genieten.


Consumenten, d.w.z. personen die handelen voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten hun handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen, hebben het recht om een overeenkomst op te zeggen onder de volgende voorwaarden:

A. Instructies voor annulering

Recht op annulering

Je hebt het recht om de overeenkomst binnen vierentwintig dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.
De herroepingstermijn verloopt na 24 dagen vanaf de dag dat jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je de goederen naar ons (Holzkern - a brand of the Time for Nature GmbH, Autokaderstraße 33/11.3, 1210 Wien, AUSTRIA) sturen met een ondubbelzinnige verklaring van jouw beslissing om dit contract te herroepen. Je kan gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn te halen, is het essentieel dat je de goederen verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als je de overeenkomst herroept, vergoeden wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van jouw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
Je bent verplicht om de goederen terug te sturen of te overhandigen aan ons zonder onnodige vertraging, en in ieder geval niet later dan vierentwintig dagen na ontvangst van de goederen. De termijn wordt gehaald als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 24 dagen is verstreken.

Je draagt zelf de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Je bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van een behandeling van de goederen, anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Promoties en kortingen blijven geldig zolang de retourzending nog steeds aan de voorwaarden van de promotie voldoet. Als niet meer aan de voorwaarden voor gratis en/of extra producten wordt voldaan en deze niet worden geretourneerd, zal de waarde van deze producten worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Algemene informatie

Voorkom schade aan of vervuiling van de goederen. Gelieve de goederen te retourneren in ongedragen staat en indien mogelijk in de originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een extra beschermende verpakking. Als je niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen mogelijke transportschade. Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene informatie geen voorwaarde is voor het effectief uitoefenen van je herroepingsrecht.

B. Formulier voor herroeping

Als je deze overeenkomst wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en voeg dit samen met een kopie van de factuur bij je verzending en verstuur het naar het volgende adres:

Holzkern - a brand of the Time for Nature GmbH
Autokaderstraße 33/11.3
1210 Wien
AUSTRIA

FORMULIER OPENEN