Bemærkninger om bortskaffelse af batterier

I forbindelse med distribution af batterier eller levering af enheder, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at informere dig om følgende:

Som forbruger er du juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan returnere brugte batterier gratis til vores forsendelseslager (leveringsadresse) eller til de angivne indløsningssteder (for eksempel i kommunale indsamlingssteder eller i handelen).

Gamle batterier kan indeholde skadelige stoffer eller tungmetaller, der kan skade miljøet og sundheden. Symbolet på den overstregede skraldespand betyder, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Visse batterier, der indeholder forurenende stoffer, er desuden markeret med følgende symboler:

Pb: Batteri indeholder mere end 0,004 masseprocent bly
Cd: Batteri indeholder mere end 0,002 vægtprocent cadmium
Hg: Batteri indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv

Bemærk instruktionerne ovenfor.