Refunderingsbetingelser

Forbrugere, dvs. enhver person, der handler til formål, der helt eller hovedsagelig ligger uden for den enkeltes handel, forretning, håndværk eller erhverv, har ret til at annullere enhver kontrakt på følgende betingelser:

A. INSTRUKTIONER TIL ANNULLERING

Ret til at annullere

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 24 dage uden at give nogen grund. Annulleringsperioden udløber efter 24 dage fra den dag, hvor du erhverver, eller en tredjepart angivet af dig (bortset fra transportøren) erhverver fysisk besiddelse af varerne. For at udøve retten til at annullere skal du sende varerne til os (Holzkern - a brand of the Time for Nature GmbH, Autokaderstraße 33/11.3, 1210 Wien, AUSTRIA) inklusiv en klar erklæring om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede model annulleringsformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde annulleringsfristen er det vigtigt, at du sender varerne, inden fortrydelsesperioden er udløbet.

Resultat af annullering

Hvis du opsiger denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (undtagen de ekstraomkostninger, der opstår, hvis du vælger en anden type levering end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os) uden unødig forsinkelse og senest fjorten dage efter den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Vi foretager refundering med de samme betalingsmidler, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder opkræves der ikke gebyrer som følge af refunderingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller du har fremlagt bevis for, at vi har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.
Du er forpligtet til at sende varerne tilbage eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 24 dage efter modtagelsen af varerne. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden 24 dages udløb.

Du skal afholde de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du er kun ansvarlig for enhver formindsket værdi af varerne, der skyldes anden håndtering end det, der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.

Kampagner og rabatter bevares, hvis betingelserne for kampagnen er opfyldt på trods af returneringen. Hvis betingelserne for gratis ekstraprodukter ikke længere er opfyldt, og disse ikke returneres, vil deres værdi blive trukket fra refunderingsbeløbet.

Generel information

Undgå beskadigelse og forurening af varerne. Returner venligst varen i ubrugt stand og om muligt i originalemballagen med alt tilbehør og alle emballage-komponenter. Brug om nødvendigt beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du bruge en passende emballage, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod potentiel transportskade. Bemærk, at ovenstående generelle oplysninger ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af din fortrydelsesret.

B. ANNULLERINGSFORMULAR

Hvis du ønsker at annullere denne kontrakt, bedes du udfylde denne formular, vedhæfte den til din pakke inklusive en kopi af fakturaen og sende den til følgende adresse:

Holzkern - a brand of the Time for Nature GmbH
Autokaderstraße 33/11.3
1210 Wien
AUSTRIA

Åben formular...