Almindelige forretningsbetingelser med kundeinformationer

Senest opdateret: 15.05.2024

Indhold

----------------------

1. Anvendelsesområde
2. Indgåelse af aftaler
3. Fortrydelselsesret
4. Priser og betalingsbetingelser
5. Leveringsbetingelser
6. Reklamationsret
7. Gældende ret og værneting
8. Alternativ tvistbilæggelse

----------------------

1) Anvendelsesområde

1.1 De foreliggende forretningsbetingelser for Holzkern - Eine Marke der Time for Nature GmbH (efterfølgende "sælger") finder anvendelse ved alle aftaler, som en forbruger eller forretningsdrivende (efterfølgende "kunde") indgår med sælger omkring de varer, som sælger tilbyder i sin onlineshop. Hermed fraskrives kundens ret til at inddrage egne betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 Ved forbruger forstås i disse almindelige forretningsbetingelser enhver fysisk person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Ved erhvervsdrivende forstås i disse almindelige forretningsbetingelser en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, der i forbindelse med afslutningen af en retshandel handler inden for sit erhverv.

2) Indgåelse af aftaler

2.1 De produktbeskrivelser, som fremgår af sælgers onlineshop, udgør ingen bindende tilbud fra sælgers side, men tilsigter derimod, at kunden afgiver et bindende tilbud. Købsaftalen accepteres ved afsendelse af ordren. Fremsendelsen af forsendelsesmeddelelsen er et yderligere bevis for accept af kundens tilbud.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den onlinebestillingsformular, som findes i sælgers onlineshop. Når kunden - efter at have lagt de udvalgte varer og/eller ydelser i den virtuelle indkøbskurv og gennemført den elektroniske bestillingsproces - klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen, afgiver vedkommende et juridisk bindende aftaletilbud på de varer og/eller ydelser, der ligger i indkøbskurven.

2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage
- ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail) til kunden, idet tidspunktet, hvor ordrebekræftelsen ankommer hos kunden, er afgørende, eller
- ved at levere den bestilte vare til kunden, idet tidspunktet, hvor varen leveres hos kunden, er afgørende, eller
- ved at opfordre kunden til betaling efter vedkommendes ordreafgivelse.
Såfremt flere af ovennævnte alternativer tilbydes, anses aftalen for at være indgået på det tidspunkt, hvor det første af de respektive alternativer gennemføres. Hvis sælger ikke accepterer kundens tilbud inden for den førnævnte frist, anses tilbuddet for afslået, og kunden er derved ikke længere bundet af sin viljeserklæring.

2.4 Fristen for accept af tilbuddet regnes fra den dag, hvor kunden afgiver sit tilbud, og udløber ved udgangen af det femte døgn efter dagen, hvor kunden afgav sit tilbud.

2.5 Ved afgivelse af tilbud via sælgers onlinebestillingsformular gemmes aftalens ordlyd af sælger, som efter kundes bestilling sender den til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev) sammen med de foreliggende almindelige forretningsbetingelser. Aftalens ordlyd arkiveres derudover på sælgers internetside, og kunden har gratis adgang til teksten ved at logge sig ind på sin passwordbeskyttede kundekonto under anvendelse af de respektive login-data, forudsat, at vedkommende forud for afgivelsen af sit tilbud har oprettet en kundekonto i sælgers onlineshop.

2.6 Så længe kunden endnu ikke har afgivet en bindende bestilling via sælgers onlinebestillingsformular, kan vedkommende løbende korrigere de indtastede oplysninger ved sædvanlig anvendelse af tastatur og mus. Forud for den bindende bestilling vises alle indtastede oplysninger desuden i et ekstra vindue, hvori kunden skal bekræfte rigtigheden af de indtastede oplysninger og hvor vedkommende igen har mulighed for at korrigere oplysningerne ved sædvanlig anvendelse af tastatur og mus.

2.7 Aftalen kan indgås på dansk eller tysk.

3) Fortrydelselsesret

3.1 Forbrugeren har som udgangspunkt fortrydelsesret.

3.2 Nærmere oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens sælgers vejledning om fortrydelsesret.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet fremgår af sælgers produktbeskrivelse, svarer de angivne priser til de samlede priser inklusive moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger oplyses særskilt i pågældende produktbeskrivelse.

4.2 Ved levering til lande uden for Den Europæiske Union kan der i enkelte tilfælde påløbe yderligere omkostninger, som sælger ikke hæfter for, og som skal afholdes af kunden. Hertil hører f.eks. omkostninger for overførsel af penge via kreditinstitutter (f.eks. overførselsgebyrer, vekselgebyrer) eller skatter og afgifter i henhold til importregler (f.eks. told). I forbindelse med pengeoverførsel kan der ligeledes påløbe sådanne omkostninger, selvom leveringen ikke sker til et land uden for den Europæiske Union, men kunden imidlertid foretager betalingen fra et land uden for den Europæiske Union.

4.3 Kunden har forskellige betalingsmuligheder, som fremgår af sælgers onlineshop.

4.4 Ved betaling med en af de af PayPal tilbudte betalingsmåder foretages betalingsafviklingen via betalingsformidleren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende: "PayPal"), under anvendelse af PayPals brugsbetingelser, der kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – såfremt kunden ikke har en PayPal-konto – under anvendelse af betingelserne for betaling uden PayPal-konto, der kan ses på https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Hvis du vælger at benytte betalingsmetoden Klarna faktura eller Klarna afbetaling, sker betalingen gennem AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende „Klarna“). Hvis du vælger betalingsmetoden Klarna faktura, så finder vi din adresse via dit personnummer. Yderligere information om betalingsmetoderne Klarna faktura og Klarna afbetaling, samt Klarnas betingelser, finder du under sælgers betalingsinformationer på følgende internetside: https://www.holzkern.com/en/privacy-policy-cookie-restriction-mode.

5) Leveringsbetingelser

5.1 Leveringen af varer sker som forsendelse til den af kunden anførte leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Ved en bestilling via sælgers online-bestillingsformular gælder den adresse, der er anført i online-bestillingsformularen.

5.2 Hvis transportvirksomheden sender varen tilbage til sælger, fordi det ikke var muligt at aflevere den til kunden, afholder kunden de omkostninger, der er forbundet med den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden udøver sin fortrydelsesret retmæssigt, hvis den omstændighed, der førte til den manglende mulighed for levering, ikke kan lægges ham til last, eller hvis han midlertidigt var forhindret i at modtage leveringen, medmindre sælger havde underrettet ham om leveringen en passende tid i forvejen.

5.3 Selvafhentning tilbydes ikke.

6) Reklamationsret

Lovens bestemmelser om reklamationsret finder anvendelse.

7) Gældende ret og værneting

7.1 Hvis kunden handler som forbruger jævnfør pkt. 1.2, er samtlige retsforhold for parterne underlagt loven i det land, i hvilket kunden har sit sædvanlige opholdssted, og anvendelsen af FN-konventionen om aftaler om internationale købfinder ingen anvendelse. Værneting for alle tvister i forbindelse med nærværende aftale er dermed udelukkende kundens bopæl.

7.2 Hvis kunden handler som erhvervsdrivende jævnfør pkt. 1.2, er samtlige retsforhold for parterne underlagt loven i det land, i hvilket sælger har sit sædvanligeforretningssted, og anvendelsen af FN-konventionen om aftaler om internationale købfinder ingen anvendelse. Værneting for alle tvister i forbindelse med nærværende aftale er dermed udelukkende sælgers forretningssted.

8) Alternativ tvistbilæggelse

8.1 Europa- kommissionen har via en platform på internettet åbnet mulighed for onlinetvistbilæggelse: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Denne platform giver oplysning om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugsområdet ved online købs- og tjenesteydelseskontrakter.

8.2 Sælger er ikke forpligtet til og heller ikke beredt til at deltage i en tvistløsningsprocedure, der forestås af et tvistløsningsorgan.

SOLVEMATE

The chatbot offers the user the opportunity to have questions answered around the clock. In addition, the user can use digital forms in the chatbot to send requests to us for processing.

If you use input fields, the data you enter, such as your e-mail address and your name, will be recorded by us in order to answer your questions. The legal basis is Article 6 Paragraph 1 Clause 1 Letter b and Article 6 Paragraph 1 Clause 1 Letter f GDPR. We have a legitimate interest in ensuring smooth customer service.

When using the chatbot for the first time, a "Universally Unique Identifier" (UUID) is assigned to the user once. This allows an interrupted conversation, search or input in the chatbot to be continued at any time (similar to cookies on websites). This is also saved in the events. The UUID remains stored in the browser and associated with the user until local data is deleted.

The data entered via the chatbot is recorded by our processor (Solvemate, Friedrichstraße 123, 10117 Berlin) and made available to us for evaluation.


EXACTAG

Vi anvender tjenesterne fra Exactag på vores hjemmeside (Exactag GmbH, Theodorstraße 178, 40472 Düsseldorf, Tyskland). Exactag GmbH ("Exactag") indsamler, behandler og lagrer data på dette websted og dets undersider til rækkeviddemåling, statistisk analyse og økonomisk omkostningsoptimering.

Dataindsamling udføres på to fundamentalt forskellige måder og retsgrundlag:

  • I henhold til art. 6, stk. 1, litra a, § 25, stk. 1, i TTDSG i GDPR indsamles de data, der skal behandles, på et brugerrelateret grundlag.
  • Hvis der ikke er givet brugerens samtykke, sker indsamlingen anonymt, det vil sige uden at indsamle nogen former for personlige eller personhenførbare data, og i grupper, hvor de indsamlede data tilfældigt tildeles grupper af brugere. Der er således ingen mulighed for at identificere den enkelte bruger. Denne anonyme indsamling er afgørende i henhold til il § 25, stk. 2, nr. 2 i TTDSG for at udføre økonomiske omkostningsoptimeringer og dermed sikre den ønskede service.

Exactag anvender cookies som teknologi til at indsamle data. Til de førnævnte forskellige typer af indsamling anvendes forskellige cookies for at sikre den respektive indsamlingstype.

Vil du gøre indsigelse mod databehandling?

For at sikre udelukkelse af brugerrelateret databehandling kan der indstilles en cookie i din browser som et alternativ til manglende samtykke til indstillingerne for databeskyttelse. Denne cookie kaldes "optout", og "exactag.com" er bag. Den må ikke slettes, så længe du vil gøre indsigelse mod brugerrelateret databehandling.

 

CND

For at måle effekten af vores tv-reklamer på vores hjemmesider benytter vi Motion Media Analytics fra CND (CND Motion Media GmbH, Holzstr. 2, 80469 München). Til dette formål har vi implementeret CND-sporingsscriptet på vores hjemmesider. Tjenesten fungerer generelt uden cookies. Hvis du har givet samtykke, placerer CND på vores vegne en sessionscookie for at registrere sidevisninger og en cookie med tidspunktet for dit første besøg, som slettes efter 28 dage. I forbindelse med indsamlingen registreres brugere som ren statistik eller besøgerbegivenheder for rent statistiske formål. De behandlede IP-adresser anonymiseres. Ingen personlige data indsamles og gemmes permanent af CND, når du bruger vores hjemmeside. Derfor er det ikke muligt at drage konklusioner om enkelte husstande eller personer. Vi har indgået en databehandleraftale med CND. Den retlige grundlag for brugen af CND er Artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR og Artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR for cookies efter samtykke. Du kan finde flere oplysninger om tjenesteudbyderen på: www.cnd-motionmedia.de Hvis du under dit besøg på vores sider vil forhindre dataindsamlingen fra CND, kan du deaktivere CND direkte hos udbyderen her: https://analytics.cnd-motionmedia.de/web/function/optout